Uppdatering av sidan för instruktörer

Två av söndagens tekniker är nu upplagda på sidan för instruktörer. Den sidan är lösenordsskyddad så det är bara instruktörer och aspiranter som kommer åt den. Övriga får del av teknikerna vid något lämpligt träningstillfälle.